Projektování
pozemních staveb
architektonické studie
projekty pro územní a stavební řízení
projekty pro ohlášení stavby
pasporty staveb, projekty zahrad
vypracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)
 Inženýrská činnost
ve výstavbě
zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí
zastupování při jednáních na úřadech
(zajištění stavebního povolení či ohlášení stavby)
poradenská a konzultační činnost
zabezpečení přípravy a realizace staveb, stavební dozor